V ráji

V Praze je jedna celkem ¹pinavá a ru¹ná ulice. Na ní stojí ¾lutì natøený dùm. V pøízemí je nìkolik velkých výloh a nad nimi skoøicový nápis: GANGA. Vejdete dovnitø a ovane vás lehká vùnì santálu. Jste v království Verunky a jejích sárí.
Sárí
MaryLynn, 23.06.2005 15:50, Reagovat ->
to jsme tam vá¾nì strávili 2 hodiny?? :)))