V ráji

V Praze je jedna celkem ¹pinavá a ru¹ná ulice. Na ní stojí ¾lutì natøený dùm. V pøízemí je nìkolik velkých výloh a nad nimi skoøicový nápis: GANGA. Vejdete dovnitø a ovane vás lehká vùnì santálu. Jste v království Verunky a jejích sárí.
jo
Katka, 25.07.2005 10:50, Reagovat ->
já tam strávila nìco okolo hodinky a pùl.....ale jinak v¹echno co je tu napsané ¹timuje do puntíku......